معنی بنام

بنام
معادل ابجد

بنام در معادل ابجد

بنام
 • 93
حل جدول

بنام در حل جدول

 • نامی، مشهور، معروف
مترادف و متضاد زبان فارسی

بنام در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بلندآوازه، سرشناس، شهیر، مشهور، معروف، نام‌آور، نامدار، نامور، نامی،
  (متضاد) گمنام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بنام در فرهنگ معین

 • همنام، معروف، مشهور. [خوانش: (بِ) (ص.)]
لغت نامه دهخدا

بنام در لغت نامه دهخدا

 • بنام. [ب ِ] (ص مرکب) بانام. مشهور. معروف. نامی. نامدار. نامور. نام آورد. (یادداشت مرحوم دهخدا). نامدار. مشهور. معروف. (فرهنگ شعوری):
  سراپرده ٔ شاه ایران تمام
  بگرد آمده پهلوانی بنام.
  اسدی.
  || بافتخار. بمردی. بسربلندی:
  بگویش که در جنگ مردن بنام
  مرا بهتر آید ز گفتار خام.
  فردوسی.
  همی گفت کامروز مردن بنام
  به از زنده و رومیان شادکام.
  فردوسی.
  || همنام باشد که به ترکی ادآش گویند. (برهان) (آنندراج). سمی. (یادداشت مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
 • بنام. [ب َ] (ع اِ) همان بنان است که سر انگشت باشد. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بنام در فرهنگ عمید

 • نامی، مشهور، معروف،

  هم‌نام،
فارسی به عربی

بنام در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

بنام در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

بنام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مشهور، معروف، نامی، نامدار، نام آور
فارسی به آلمانی

بنام در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید