معنی بنا

بنا
معادل ابجد

بنا در معادل ابجد

بنا
 • 53
حل جدول

بنا در حل جدول

فرهنگ معین

بنا در فرهنگ معین

 • (بَ نّ) [ع. ] (اِ. ) کارگر ساختمانی ماهر که زیر نظر معمار یا مهندس کارهای ساختمانی انجام می دهد. توضیح بیشتر ...
 • (بَ) [ع. بناء] (اِ.) ساختمان، ج. ابینه.
لغت نامه دهخدا

بنا در لغت نامه دهخدا

 • بنا. [ب ُ] (اِ) بلغت زند، پی. بنیاد. (از ناظم الاطباء).

 • بنا. [ب ِ] (از ع، اِ) عمارت. (غیاث اللغات). عمارت. لاد. ساختمان. (ناظم الاطباء). مقابل عرصه. مقابل اعیانی. آن قسمت از خانه که در آن ساختمانی هست. در تداول عامه بفتح باء گفته شود. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا):
  بناهای آباد گردد خراب
  ز باران و از گردش آفتاب.
  فردوسی.
  از چندان باغهای خرم و بناهای جانفزا. چهار پنج گز زمین بسنده کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 382). کسانی که شهرها و دیهه ها و بناها و کاریزهاساختند. بگذاشتند و برفتند. توضیح بیشتر ...
 • بنا. [ب َن ْ نا] (از ع، ص) معمار و بسیار بناکننده. (غیاث اللغات):
  معمار دین آثار او دین زنده از کردار او
  گنجی است آن دیوار او از خضر بنّا داشته.
  خاقانی.
  بل خشت زرین زان بنان شد درخوی خجلت نهان
  چون خشت گل در آبدان از دست بنّا ریخته.
  خاقانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بنا در فرهنگ عمید

 • عمارت، ساختمان،
  بُن، پایه، اساس،
  (اسم مصدر) ساختن،
  * بنا کردن: (مصدر متعدی) عمارت کردن، ساختمان کردن، ساختن عمارت،
  * بنا نهادن: (مصدر متعدی)
  ساختمان کردن،
  بنیاد کردن، بنا کردن، قرارگذاشتن،. توضیح بیشتر ...
 • کسی که پیشه‌اش ساختن خانه و سایر کارهای ساختمانی است، سازندۀ عمارت، گِلکار، والادگر، راز،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

بنا در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

بنا در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بنا در فارسی به ترکی

 • çözülemeyen problem, 2) çıkmaz sokak inşaat ustası
فارسی به عربی

بنا در فارسی به عربی

 • بناء، بنایه، موسسه
تعبیر خواب

بنا در تعبیر خواب

 • بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی. بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است. -. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

بنا در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

بنا در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

بنا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • عمارت، ساختمان، خانه
فارسی به ایتالیایی

بنا در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

بنا در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

بنا در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید