معنی بلگراد

لغت نامه دهخدا

بلگراد

بلگراد. [ب ِ] (اِخ) بلغراد. پایتخت کشور یوگوسلاوی و در ملتقای رود دانوب و ساو قرار دارد. جمعیت آن 520 هزار تن است. این شهر به «کلید بالکان » معروف است و از زمان رومیان عنوان دژ سوق الجیشی داشت. در قرن دوازدهم میلادی پایتخت صربستان شد. (فرهنگ فارسی معین) (دایرهالمعارف فارسی). و رجوع به بلغراد شود.


بلغراد

بلغراد. [ب ِ غ ِ] (اِخ) معرب بلگراد، پایتخت یوگسلاوی. صاحب تاج العروس گوید در بعضی مجامع دیده ام که نام آن شهر در قدیم سمندو بوده است. رجوع به بلگراد شود.


ساو

ساو. (اِخ) نام رودخانه ای است در یوگسلاوی که از زاگرب و بلگراد گذشته وارد دانوب میشود. طول آن در حدود 712 کیلومتر است.


بازیاش

بازیاش. (اِخ) نام قصبه ای است در ساحل رود دانوب نزدیک بلگراد. راه آهن سرتاسری اروپا از کنار آن میگذرد. رجوع به لغات تاریخیه و جغرافیه ٔ ترکی، ج 2 ص 29 شود.

حل جدول

بلگراد

پایتخت کشور صربستان


کلیسایی در شهر بلگراد صربستان

سنت ساوا


پایتخت کشور صربستان

بلگراد


مرکز صربستان

بلگراد


پایتخت صربستان

بلگراد


سنت ساوا

کلیسایی در شهر بلگراد صربستان

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی آزاد

صرب-صرب، صربستان

صِرْب-صَرْب، صربستان Serbia، قومی از اسلاو هستند که از قرون 7 و 8 میلادی در مناطق شمالی بالکان و سواحل شرقی دریای آدریاتیک سکونت گزیدند- کشور صربستان و بلگراد که امروزه جزو کشور یوگسلاوی است مسکن عمده این قوم بوده و هست،

معادل ابجد

بلگراد

257

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری