معنی بلوف

بلوف
معادل ابجد

بلوف در معادل ابجد

بلوف
  • 118
حل جدول

بلوف در حل جدول

  • فیلمی از ساموئل خاچیکیان
مترادف و متضاد زبان فارسی

بلوف در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • توپ و تشر، گفتارتهدیدآمیز، چاخان، لاف، گزافه، ادعای‌بی‌اساس
لغت نامه دهخدا

بلوف در لغت نامه دهخدا

  • بلوف. [بْلُف ْ / ب ِ لُف ْ] (فرانسوی، انگلیسی، اِ) بلف. رجوع به بلف شود.
    - بلوف زدن، بلف زدن. رجوع به بلف زدن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بلوف در فرهنگ عمید

  • [مجاز] ادعای دروغین کسی برای ترساندن یا تحت تٲثیر قرار دادن دیگران،
    نوعی بازی ورق که بازندۀ آن کسی است که بیشترین برگه را داشته باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بلوف در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بلوف در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه