معنی بلوره

بلوره
معادل ابجد

بلوره در معادل ابجد

بلوره
  • 243
حل جدول

بلوره در حل جدول

  • معادل فارسی کریستال
گویش مازندرانی

بلوره در گویش مازندرانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید