معنی بلند پرواز

بلند پرواز
معادل ابجد

بلند پرواز در معادل ابجد

بلند پرواز
  • 302
حل جدول

بلند پرواز در حل جدول

  • لاف زن، خودستا، بلند خیال، یاوه اندیش
فارسی به انگلیسی

بلند پرواز در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بلند پرواز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) پرنده ای که در آسمان اوج گیرد، آنکه آرزوی ترقی بسیار دارد مایل برفعت و عظمت، لافزن خود ستا. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

بلند پرواز در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید