معنی بلغاری

بلغاری
معادل ابجد

بلغاری در معادل ابجد

بلغاری
 • 1243
حل جدول

بلغاری در حل جدول

 • از زبان‌های خانواده اسلاو
 • از زبان های خانواده اسلاو
لغت نامه دهخدا

بلغاری در لغت نامه دهخدا

 • بلغاری. [ب ُ] (ص نسبی) منسوب به بلغار:
  ترک بلغاری قاقم عارض و قندزمژه
  من که باشم تا کمان او کشد بازوی من.
  خاقانی.
  - زبان بلغاری، از زبانهای هند و اروپایی شعبه ٔ اسلاوی. (دایرهالمعارف فارسی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بلغاری در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید