معنی بلغاری

لغت نامه دهخدا

بلغاری

بلغاری. [ب ُ] (ص نسبی) منسوب به بلغار:
ترک بلغاری قاقم عارض و قندزمژه
من که باشم تا کمان او کشد بازوی من.
خاقانی.
- زبان بلغاری، از زبانهای هند و اروپایی شعبه ٔ اسلاوی. (دایرهالمعارف فارسی).


حبیب بلغاری

حبیب بلغاری. [ح َ ب ِ ب ُ] (اِخ) خلیفه ٔ رشید بلغاری بود. رجوع به تاریخ مبارک غازانی چ 1940م. ص 153 شود.


تاج بلغاری

تاج بلغاری. [ج ِ ب ُ] (اِخ) مؤلف قاموس الاعلام ترکی آرد: وی یکی از اطبای معروف بودو درباره ٔ ادویه ٔ مفرده کتابی تألیف کرده است. مؤلف عیون الانباء فی طبقات الاطباء، درج 2 ص 219 ذیل ترجمه ٔ رشیدالدین بن صوری آرد:... و لرشیدالدین بن صوری من الکتب کتاب الادویه المفرده و هذا الکتاب بداء بعمله فی ایام الملک المعظم و جعله باسمه و استقصی فیه ذکر الادویه مفرده... و یبسه فیصوره، فیکون الدواء الواحد یشاهد الناظر فی الکتاب و هو علی انحاء، ما یمکن ان یراه به فی الارض فیکون تحقیقه له اتم و معرفته له أبین. الردعلی کتاب التاج البلغاری فی الادویه المفرده. تعالیق له و فوائد وصایا طبیه کتب بها الی ّ.

حل جدول

بلغاری

از زبان‌های خانواده اسلاو

از زبان های خانواده اسلاو

فرهنگ فارسی هوشیار

بلغاری

(صفت) منسوب به بلغار.

سخن بزرگان

مثل بلغاری

زمین، تنها دوست انسان است.

کالری خوراکی ها

پنیر بلغاری

۱۰۰گرم ۳۳۰ کالری

100گرم 330 کالری

واژه پیشنهادی

رمان نویس بلغاری

الیاس کانتی


اثری از لیوین کاراو لوو شاعر و داستان نویس بلغاری

صحنه هایی از کتاب رنج های نژآد بلغاری


اثری از پژو ژاوو شاعر بلغاری

ترانه های هایدوک

برگزیده اشعار

شب زنده داری

ملکه های شب

معادل ابجد

بلغاری

1243

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری