معنی بلعیده

بلعیده
معادل ابجد

بلعیده در معادل ابجد

بلعیده
  • 121
حل جدول

بلعیده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

بلعیده در لغت نامه دهخدا

  • بلعیده. [ب َ دَ / دِ] (ن مف) فروبرده شده در حلق. نواریده. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بلعیده در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

بلعیده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید