معنی بلخ

بلخ
معادل ابجد

بلخ در معادل ابجد

بلخ
 • 632
حل جدول

بلخ در حل جدول

 • شهری در افغانستان
 • شهری در افغانستان، شهری در خراسان قدیم
فرهنگ معین

بلخ در فرهنگ معین

 • (بَ) (اِ.) کدویی که در آن شراب کنند.
لغت نامه دهخدا

بلخ در لغت نامه دهخدا

 • بلخ. [ب َ] (ع ص) مرد متکبر و بزرگ منش. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). بِلخ. و رجوع به بِلخ شود. || (اِ) طول. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). || درخت سندیان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به سندیان شود. || بیدمشک. (بحر الجواهر). توضیح بیشتر ...
 • بلخ. [ب َ] (اِ) کدوئی که شراب در آن کنند. (از برهان) (از آنندراج):
  بهای یاسمن و چکریم فرست امروز
  که دوستیم دو بلخ شراب داد ایوار.
  سوزنی.
  || آوند شراب، بطور مطلق. (از هفت قلزم) (از مؤیدالفضلا). توضیح بیشتر ...
 • بلخ. [ب َ] (اِخ) شهری بزرگ است [به خراسان] و خرم و مستقر خسروان بوده است اندر قدیم، و اندر وی بناهای خسروان است با نقشها و کارکردهای عجیب و ویران گشته. آن را نوبهار خوانند و جای بازرگانان است و جائی بسیارنعمت است و آبادان، و بارکده ٔ هندوستان است و او را رودیست بزرگ از حدود بامیان برود، و به نزدیک بلخ به دوازده قسم گردد و به شهر فرود آید، و همه اندر کشت و برز روستاهای او بکار شود، و از آنجا ترنج و نارنج و نیشکر و نیلوفر خیزد، و او را شهرستانی است با باره ٔ محکم و اندر ربض او بازارهای بسیار است. توضیح بیشتر ...
 • بلخ. [ب َ ل َ] (ع مص) تکبر کردن. (از اقرب الموارد). تکبر کردن بزرگ منشی نمودن. (از ناظم الاطباء). || (اِمص) بزرگ منشی. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • بلخ. [ب ِ] (ع ص) مرد متکبر و بزرگ منش. (منتهی الارب). متکبر در نفس خود. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). بَلیخ. و رجوع به بَلخ شود. توضیح بیشتر ...
 • بلخ. [ب ُ / ب ُ ل ُ] (ع اِ) ج ِ بَلیخ که نهریست در جزیره. (از منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد، از تاج). رجوع به بَلیخ شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بلخ در فرهنگ عمید

 • ظرف شراب: بهای یاسمن و چکریم فرست امروز / که دوستیم دو بلخ شراب داد ایوار (سوزنی: مجمع‌الفرس: بلخ)،. توضیح بیشتر ...
 • تکبر،

  بزرگ‌منشی،
فرهنگ فارسی هوشیار

بلخ در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مرد متبکر و بزرگ منش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه