معنی بلبرینگ

بلبرینگ
معادل ابجد

بلبرینگ در معادل ابجد

بلبرینگ
  • 314
حل جدول

بلبرینگ در حل جدول

  • کاسه ساچمه
  • کاسه ساچمه ماشین های صنعتی
فرهنگ معین

بلبرینگ در فرهنگ معین

  • (بُ بِ) [انگ. ] (اِمر. ) کاسه ساچمه ای که برای کم کردن نیروی اصطکاک و تبدیل لغزیدن به چرخیدن در قسمت های مختلف گردنده ماشین ها و ابزارها از آن استفاده کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بلبرینگ در لغت نامه دهخدا

  • بلبرینگ. [ب ُ بْری / ب ِ] (انگلیسی، اِ) کاسه ٔ ساچمه ای که برای کم کردن نیروی اصطکاک و تبدیل لغزیدن به چرخیدن در قسمتهای مختلف گردنده ٔ ماشینها وابزارها از آن استفاده کنند. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بلبرینگ در فرهنگ عمید

  • کاسه یا حلقه‌ای که گرداگرد آن ساچمه‌های فلزی دارد و در ماشین‌ها برای جلوگیری از ساییدگی میله‌های گردنده و سرعت و سهولت چرخیدن میله به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بلبرینگ در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بلبرینگ در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حلقه ای که دورآن ساچمه های فلزی دارد و در ماشینها جهت جلوگیری از سائیدگی میله ها و سهولت چرخیدن میله بکار می رود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید