معنی بست نشستن

بست نشستن
معادل ابجد

بست نشستن در معادل ابجد

بست نشستن
 • 1322
حل جدول

بست نشستن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بست نشستن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تحصن‌جستن، تحصن کردن، متحصن شدن، پناه گرفتن،
  (متضاد) بست شکستن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بست نشستن در فرهنگ معین

 • (بَ. نِ شَ یا ش ِ تَ) (مص ل.) متحصن شدن.
لغت نامه دهخدا

بست نشستن در لغت نامه دهخدا

 • بست نشستن. [ب َ ن ِ ش َ / ش ِ ت َ] (مص مرکب) پناهنده شدن در مشهد مقدسی یا عتبه ای از اعتاب عالیات یا خانه ٔ یکی از مجتهدان و علمای بزرگ یا اصطبل شاهی یا تلگراف خانه و یا مجلس شورای ملی و جز آن. متحصن شدن. تحصن. پناه بردن به بست. رجوع به بست شود:
  ای فکنده امل دراز آهنگ
  بست منشین که نیست جای درنگ.
  ناصرخسرو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بست نشستن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) پناه بردن به بست متحصن شدن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید