معنی بسته شدن

بسته شدن
معادل ابجد

بسته شدن در معادل ابجد

بسته شدن
  • 821
حل جدول

بسته شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

بسته شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بسته شدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بسته شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بسته شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) بسته گردیدن بسته گشتن. یا بسته شدن عذر زن. بپایان رسیدن عذر. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید