معنی بسامد

بسامد
معادل ابجد

بسامد در معادل ابجد

بسامد
  • 107
حل جدول

بسامد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بسامد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تکرار، تناوب، فرکانس، کثرت‌وقوع، تردد
فرهنگ معین

بسامد در فرهنگ معین

  • شمارش دفعه های چیزی در مدت معین یا دفعه های کاربرد واژه ای خاص در یک نوشته، فراوانی، وفور (ریاضی)، فرکانس (فیزیک). [خوانش: (بَ مَ) (مص مر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بسامد در لغت نامه دهخدا

  • بسامد. [ب َ م َ] (مص مرخم، اِ مرکب) حرکت رفت و آمد متوالی. (واژه های نو فرهنگستان). ترجمه ٔ فرکانس. تردد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بسامد در فرهنگ عمید

  • تکرار،
    (ریاضی) فراوانی،
    (فیزیک) حرکت و رفت‌وآمد متوالی، فرکانس،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

بسامد در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بسامد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) تردد حرکت رفت و آمد متوالی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید