معنی برینگ

برینگ
معادل ابجد

برینگ در معادل ابجد

برینگ
  • 282
حل جدول

برینگ در حل جدول

  • دریایی در شمال اقیانوس آرام
لغت نامه دهخدا

برینگ در لغت نامه دهخدا

  • برینگ. [ب ِ] (اِخ) (تنگه یا باب...) برنگ. رجوع به برنگ شود.

  • برینگ. [ب ِ] (اِخ) (دریای...) برنگ. رجوع به برنگ شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید