معنی برینگ

لغت نامه دهخدا

برینگ

برینگ. [ب ِ] (اِخ) (دریای...) برنگ. رجوع به برنگ شود.

برینگ. [ب ِ] (اِخ) (تنگه یا باب...) برنگ. رجوع به برنگ شود.

حل جدول

برینگ

دریایی در شمال اقیانوس آرام


امیل آدولف ون برینگ

اولین برنده جایزه نوبل پزشکی

برنده نوبل پزشکی در سال 1901 میلادی


امیل آدولف ون برینگ (آلمان)

برنده نوبل پزشکی در سال 1901 میلادی


تنگه واصل آسیا به آمریکا

برینگ


تنگه‌ای میان آسیا و آمریکا

برینگ


دریایی در شمال اقیانوس آرام

برینگ


دریایی در شمال اقیانوس ارام

برینگ

فرهنگ فارسی هوشیار

گلد برینگ

انگلیسی زر دار

معادل ابجد

برینگ

282

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری