معنی بریل

بریل
معادل ابجد

بریل در معادل ابجد

بریل
  • 242
حل جدول

بریل در حل جدول

  • خط نابینایان
فرهنگ معین

بریل در فرهنگ معین

  • (بِ رِ) [انگ. ] (اِ. ) خط ویژه نابینایان که حروف آن به صورت نقطه های برجسته است (برگرفته از نام لویی بریل موسیقی دان و معلم فرانسوی). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بریل در لغت نامه دهخدا

  • بریل. [بْری / ب ِ] (فرانسوی، اِ) سیلیکات بسیار سخت بریلیوم و آلومینیوم که میتوان آنرا زمرد نارس نامید. بهادارترین نوع آن زمرد است. (دایره المعارف فارسی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بریل در فرهنگ عمید

  • سلیکات بریلیوم طبیعی با رنگ‌های گوناگون که بعضی از انواع آن در جواهرسازی به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بریل در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید