معنی بریده شدن

بریده شدن
معادل ابجد

بریده شدن در معادل ابجد

بریده شدن
  • 575
حل جدول

بریده شدن در حل جدول

فارسی به ترکی

بریده شدن در فارسی به ترکی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید