معنی بریدن

بریدن
معادل ابجد

بریدن در معادل ابجد

بریدن
 • 266
حل جدول

بریدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بریدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • قطع کردن، قطع،
  (متضاد) پیوند دادن، گسستن، گسیختن،
  (متضاد) پیوستن، اره کردن، قیچی کردن، برش دادن، چیدن، دریدن، شکافتن، برش دادن، جدا شدن، قطع رابطه کردن،
  (متضاد) پیوستن، جدایی انداختن، عبور کردن، گذشتن، طی کردن، تعیین کردن، مقرر کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بریدن در فرهنگ معین

 • (مص م. ) جدا کردن، پاره کردن، پیمودن، سپردن، نقب زدن، حفر کردن. 4- (مص ل. ) خسته شدن، بی انگیزه شدن. [خوانش: (بُ دَ) [په. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بریدن در لغت نامه دهخدا

 • بریدن. [ب َ دَ] (مص جعلی) قاصد فرستادن. (ناظم الاطباء). برید فرستادن. و رجوع به برید شود. توضیح بیشتر ...
 • بریدن. [ب ُ دَ / ب ُرْ ری دَ] (مص) قطع کردن. (آنندراج). جدا کردن. (ناظم الاطباء). جدا کردن با آلتی برنده چون کارد و غیره. (یادداشت دهخدا). اًبتات. اًترار. اجتباب. اجتذاذ. اجتزاز. احتئمام. اخترام. اختزال. اختضام. اختمام. اًخناب. اًرباذ. اًطرار. اًطنان. اقتباب. اقتضاب. اقتطاط. امتشاق. امتشان. اهتباب. اهتبار. بَت ّ. بَتر. بَتّه. بُلت. تَب ّ. تَبتیک. تبتیل. تبضیع. تجذیم. تَجواب. تخذّم. تخزیع. تخضید. تَرّ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بریدن در فرهنگ عمید

 • جدا کردن،
  پاره کردن،
  جدا ساختن چیزی از چیز دیگر با کارد یا قیچی یا آلت دیگر،
  (مصدر لازم) جدا شدن،
  (مصدر لازم) پاره شدن،
  [قدیمی] درنوردیدن و پیمودن (راه)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بریدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بریدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بریدن در فارسی به عربی

 • ابتر، اقطع، جرح بلیغ، حوض السفن، شریحه، طائفه، عصاره، قص، قطع، قطعه، ماجور، مساومه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بریدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

بریدن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

بریدن در فارسی به آلمانی

 • Abschneiden, Aufschnitt (m), Kürzung (f), Schliff, Schnitt (m), Dock (n), Docken, Hacken [verb], Schnitzen, Feilschen [verb], Schnitzen, Schnitzerei (f), Schnitzwerk (n), Zerlegen. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

بریدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید