معنی برید

برید
معادل ابجد

برید در معادل ابجد

برید
 • 216
حل جدول

برید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

برید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پست، چپر، چاپار، پیک، قاصد، پستچی، نامه‌رسان، نامه‌بر
فرهنگ معین

برید در فرهنگ معین

 • (بَ) [معر.] (اِ.) نامه رسان، پیک، چاپار.
لغت نامه دهخدا

برید در لغت نامه دهخدا

 • برید. [ب َ] (ع اِ) رده ٔ هر چیز بر ترتیب. || استرانی که به هر دوازده میل برای سواری نامه بر سلطان مرتب دارند، و آن معرب دم بریده باشد. (منتهی الارب). از بریده دنب، به معنی استر که فرستاده را برد. (از مفاتیح العلوم). || پیغام بر و نامه بران سوار بر ستور برید. (منتهی الارب). پیک. (دهار). آنکه او را بشتاب جایی فرستند. (شرفنامه ٔ منیری). قاصد و نامه بر، و گویند که آن معرب بریده دم است و آن استری باشد یا اسب که دم او را ببرند برای نشان و بعضی گویند که تیزرفتار میشود و بمقدار دو فرسنگ نگاه دارند بجهت خبر بردن سلاطین، و الحال آن شخص را گویند که بر آن سوار شده خبر برد، بلکه بدین زمان هر نامه برو قاصد را گویند که چالاک باشد. توضیح بیشتر ...
 • برید. [ب ُ] (مص مرخم، اِمص) مصدر مرخم از بریدن. قطع کردن. چیدن:
  بینداخت باید پس آنگه برید
  سخنهای داننده باید شنید.
  فردوسی.
  و رجوع به بریدن شود. توضیح بیشتر ...
 • برید. [ب ِ] (اِخ) دهی است از دهستان چغاپور بخش خورموج شهرستان بوشهر. سکنه ٔ آن 276 تن. آب آن از چاه و محصول آن غلات و خرما است. (از فرهنگجغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

برید در فرهنگ عمید

 • قاصد، چاپار، نامه‌بر، پیک، پست،
فارسی به عربی

برید در فارسی به عربی

عربی به فارسی

برید در عربی به فارسی

 • زره , جوشن , زره دار کردن , پست , نامه رسان , پستی , با پست فرستادن , چاپار , پستچی , مجموعه پستی , بسته پستی , سیستم پستی , پستخانه , صندوق پست , تعجیل , عجله , ارسال سریع , پست کردن , تیر تلفن وغیره , تیردگل کشتی وامثال ان , پست نظامی , پاسگاه , مقام , مسلولیت , شغل , اگهی واعلا ن کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

برید در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

برید در فرهنگ پهلوی

 • قاصد، پیک، پیغام رسان
فرهنگ فارسی آزاد

برید در فرهنگ فارسی آزاد

 • بَرید، پٌست، اداره پٌست، پیک، نامه رسان، نامه‌ها و مراسلات، (جمع: بٌرٌد)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید