معنی بریا

نام های ایرانی

بریا

دخترانه، واژه ایکاش (نگارش کردی: بریا)

انگلیسی به فارسی

latching phase shifter

انتقال دهنده ی فاز قفلی نوعی انتقال دهنده ی فاز که بعد از قطع و وصل مغناطیسی آن به مقدار جدید، دیگر نیازی به جریان نگهدارنده بریا حفظ انتقال فاز مورد نظر ندارد. در خط نوارها و موجبرها به کار می رود.

لغت نامه دهخدا

بریای مصری

بریای مصری. [؟ ی ِ م ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) بریا به لغت مصر به معنی بقله است یعنی بقله ای که در مصر به این اسم مسمی است و آن شبیه است به کرفس و خوشبو شبیه به بوی رازیانه و با اندک تندی و تخمش سبز و باریک. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن).

معادل ابجد

بریا

213

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری