معنی برگشت دادن

برگشت دادن
معادل ابجد

برگشت دادن در معادل ابجد

برگشت دادن
  • 981
حل جدول

برگشت دادن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

برگشت دادن در لغت نامه دهخدا

  • برگشت دادن. [ب َ گ َ دَ] (مص مرکب) برگرداندن. بازگرداندن. پس دادن. اعاده. ارجاع. عودت دادن. و رجوع به برگشت شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

برگشت دادن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید