معنی بروشور

بروشور
معادل ابجد

بروشور در معادل ابجد

بروشور
  • 714
حل جدول

بروشور در حل جدول

فرهنگ معین

بروشور در فرهنگ معین

  • (بُ رُ) [فر. ] (اِ. ) متن چاپی با تعداد صفحات معمولاً کم که اطلاعاتی درباره ویژگی های کالا یا نمایش یا نمایشگاه و نظایر آن به دست دهد، دفترک (فره)، کاتالوگ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بروشور در فرهنگ عمید

  • جزوۀ کوچک مقوایی یا کاغذی حاوی اطلاعاتی دربارۀ کالا یا موضوعی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بروشور در فارسی به انگلیسی

  • Brochure, Leaflet, Literature, Prospectus
فارسی به عربی

بروشور در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

بروشور در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید