معنی برندگی

برندگی
معادل ابجد

برندگی در معادل ابجد

برندگی
 • 286
حل جدول

برندگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

برندگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • برایی، تیزی، برش، قاطعیت، کارآیی،

  (متضاد) کندی
لغت نامه دهخدا

برندگی در لغت نامه دهخدا

 • برندگی. [ب َ رَ دَ /دِ] (حامص) صفت برنده. چگونگی آنکه بَرَد. (یادداشت دهخدا). قابلیت بُرد. رجوع به برنده و بردن شود. توضیح بیشتر ...
 • برندگی. [ب ُ رَ / ب ُ رْ رَ دَ / دِ] (حامص) صفت برنده. تیزی. (یادداشت دهخدا). عمل برنده. برش. (فرهنگ فارسی معین):
  چو شه دید کو سنگ را آس کرد
  ز برّندگی نامش الماس کرد.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

برندگی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

برندگی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید