معنی برلین

لغت نامه دهخدا

برلین

برلین. [ب ِ] (اِخ) برلن. پرجمعیت ترین و بزرگترین شهر آلمان و پایتخت آن کشور قبل از جنگ بین الملل دوم، و آن در ساحل نهر اشپره قرار دارد و دارای بیش از 3445000 تن جمعیت است. پس از جنگ بین الملل دوم این شهر به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد. قسمت شرقی آن بسال 1949 م. پایتخت جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) شد و آن 1122000 تن جمعیت دارد. قسمت غربی جزو آلمان غربی است و دارای 2228000 تن جمعیت است. (فرهنگ فارسی معین) (دایره المعارف فارسی).

حل جدول

برلین

پایتخت کشور آلمان


المپیک برلین

ورزشگاه باشگاه هرتابرلین


میدان اصلی برلین

پاریسرپلاتس

پاریس رپلاتس


تلفظ فرانسوی برلین

برلن


میدانی در برلین

پاریسرپلاتس


گورستانی در برلین

زودوست کرش هوف


موزه مشهور برلین

پرگامون


گورستان معروف برلین

تمپلهوف


کارگردان فیلم برلین 7 -

رامتین لوافی


موزه معروف شهر برلین

پرگامون

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

برلین

292

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری