معنی برد یمانی

برد یمانی
معادل ابجد

برد یمانی در معادل ابجد

برد یمانی
 • 317
حل جدول

برد یمانی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

برد یمانی در لغت نامه دهخدا

 • برد یمانی. [ب ُ دِ ی َ] (اِ مرکب) نوعی از جامه ٔ مخطط که از ملک یمن آرند و الف در لفظیمانی عوض یکی از دو یای مشدد است پس گفته نمیشود یمانی به الف و تشدید یا تا جمع نشود عوض و معوض مگر یمانی بتخفیف. (غیاث اللغات) (آنندراج):
  چون زر مزور نگر آن لعل بدخشیش
  چون چادر گازر نگر آن برد یمانیش.
  ناصرخسرو.
  برآری دست از آن برد یمانی
  نمائی دستبرد آنگه که دانی.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید