معنی برخوردار شدن

برخوردار شدن
معادل ابجد

برخوردار شدن در معادل ابجد

برخوردار شدن
  • 1567
حل جدول

برخوردار شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

برخوردار شدن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید