معنی برجیس

برجیس
معادل ابجد

برجیس در معادل ابجد

برجیس
  • 275
حل جدول

برجیس در حل جدول

  • نام دیگر سیاره مشتری
  • بزرگترین سیاره منظومه شمسی
  • سیاره مشتری
مترادف و متضاد زبان فارسی

برجیس در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

برجیس در فرهنگ معین

  • (بِ) (اِ.) سیاره مشتری، اورمزد.
لغت نامه دهخدا

برجیس در لغت نامه دهخدا

  • برجیس. [ب ِ] (اِخ) ستاره ایست و گویند مشتری است. (اقرب الموارد) (از منتهی الارب). ستاره ٔ مشتری. (ناظم الاطباء). هرمزد. اورمزد. زاوش. (یادداشت مؤلف). سعد اکبر. و آن یکی از سیارات سبع است. برجیس بکسرو جیم عربی ستاره ٔ مشتری که بر فلک ششم تابد و سعد است و آنرا قاضی فلک گویند و خانه ٔ او قوس و حوت است و این معرب برجیس بفتح باء است چرا که وزن فعلیل بالفتح در کلام عرب نیامده. (غیاث اللغات):
    مه و خورشید با برجیس و بهرام
    زحل با تیرواره [زهره] بر کرزمان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

برجیس در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

برجیس در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

برجیس در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه