معنی بربریت

لغت نامه دهخدا

بربریت

بربریت. [ب َ ب َ ری ی َ] (مص جعلی) توحش. وحشیگری. بربریه. فاقد تمدن بودن. غیر متمدن بودن. رجوع به بربر شود.

فارسی به انگلیسی

بربریت‌

Barbarism, Savagery

فرهنگ معین

بربریت

(بَ بَ یَّ) [ع.] (مص جع.) توحش، وحشیگری.

حل جدول

بربریت

دوری از تمدن

وحشی ‌گری


وحشی‌گری

بربریت


وحشی ‌گری

بربریت


دوری از تمدن

بربریت

مترادف و متضاد زبان فارسی

بربریت

بی‌فرهنگی، توحش، نافرهیختگی، وحشیگری

فارسی به عربی

بربریت

همجیه

فرهنگ فارسی هوشیار

بربریت

توحش، وحشیگری، غیرمتمدن بودن


وحشیگری

بربریت، توحش

انگلیسی به فارسی

barbarianism

بربریت


barbarism

بربریت

ایتالیایی به فارسی

barbarismo[noun]

بربریت.

اسپانیایی به فارسی

barbarie

سخن غیرمصطلح، وحشیگری، بربریت.

معادل ابجد

بربریت

814

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری