معنی بربریت

بربریت
معادل ابجد

بربریت در معادل ابجد

بربریت
  • 814
حل جدول

بربریت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بربریت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بی‌فرهنگی، توحش، نافرهیختگی، وحشیگری
فرهنگ معین

بربریت در فرهنگ معین

  • (بَ بَ یَّ) [ع.] (مص جع.) توحش، وحشیگری.
لغت نامه دهخدا

بربریت در لغت نامه دهخدا

  • بربریت. [ب َ ب َ ری ی َ] (مص جعلی) توحش. وحشیگری. بربریه. فاقد تمدن بودن. غیر متمدن بودن. رجوع به بربر شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بربریت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بربریت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بربریت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • توحش، وحشیگری، غیرمتمدن بودن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید