معنی برایند

حل جدول

برایند

حاصل جمع جبرى بُردارها

حاصل و نتیجه عمل


حاصل و نتیجه عمل

برایند


حاصل جمع جبرى بُردارها

برایند


جمع جبرى بُردارها

برایند


حاصل جمع جبری بردارها

برایند

فارسی به انگلیسی

انگلیسی به فارسی

general resultant

برایند کلی، برایند همگانی


resultant

برایند


resultant of several equations

برایند چند معادله


resultant of forces

برایند نیرو ها


resultant of vectors

برایند بردار ها

فرهنگ فارسی هوشیار

نت رجیستر تنیج

انگلیسی گنجایش برایند


نت لاس

انگلیسی افت برایند


نت آکسلریشن

انگلیسی شتاب برایند

معادل ابجد

برایند

267

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری