معنی برانگیخته شدن

برانگیخته شدن
معادل ابجد

برانگیخته شدن در معادل ابجد

برانگیخته شدن
  • 1642
حل جدول

برانگیخته شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

برانگیخته شدن در لغت نامه دهخدا

  • برانگیخته شدن. [ب َ اَ ت َ /ت ِ ش ُ دَ] (مص مرکب) انبعاث. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر). انزعاج. (تاج المصادر) (المصادر زوزنی) (ترجمان القرآن). هیجان. هیاج. (منتهی الارب). اهتیاج. رجوع به برانگیخته و برانگیختن در همه ٔ معانی شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

برانگیخته شدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

برانگیخته شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید