معنی برافتادن

لغت نامه دهخدا

برافتادن

برافتادن. [ب َ اُ دَ] (مص مرکب) افتادن:
وان قطره ٔ باران که برافتد بگل سرخ
چون اشک عروس است برافتاده برخسار.
منوچهری.
رجوع به افتادن شود. || نابود گشتن. (غیاث اللغات) (بهار عجم) (آنندراج). ورافتادن. هلاک شدن. منقرض شدن. قلع و قمع شدن. مستأصل شدن: آلتونتاشیان همه ذلیل شدند و برافتادند. (تاریخ بیهقی). سیمجوریان برافتادند و کار سپاهسالاری بر امیر محمود قرار گرفت. (تاریخ بیهقی). پس از بر افتادن آل برمک و... (تاریخ بیهقی). و گرفتم که من برافتادم ولایتی بدین بزرگی که سلطان دارد چون نگاه تواند داشت. (تاریخ بیهقی).
عجم را زان دعا کسری برافتاد
کلاه از تارک کسری درافتاد.
نظامی.
بس تجربه کردیم در این دیر مکافات
با دردکشان هرکه درافتاد برافتاد.
حافظ.
اگر ما تدارک قصه ٔ خود با ایشان نکنیم و فرصت غنیمت نشمریم هلاک شویم و برافتیم. (تاریخ قم).
|| منسوخ شدن. متروک شدن:
تظلم برآورد و فریاد خواند
که شفقت برافتاد و رحمت نماند.
سعدی.
و خراج بکلی خلل پذیرد و برافتد و شهر خراب گردد. (تاریخ قم).
دو کس را بهم سازگاری نماند
محبت برافتاد و یاری نماند.
باقر کاشی (آنندراج).
|| دور شدن. (غیاث اللغات) (بهار عجم). بری شدن. یکسو شدن. به ترک گفتن. برطرف شدن. (ناظم الاطباء):
هر زن که بچنگ او در افتد
بدخو شود و ز خو برافتد.
نظامی.
|| دست دادن. (یادداشت مؤلف): ما را گریه برافتاد.


تاسه برافتادن

تاسه برافتادن. [س َ / س ِ ب َ اُ دَ] (مص مرکب) به نفس افتادن. بشدت دم زدن گرفتار شدن. رجوع به تاسه شود.


قعف

قعف. [ق َ ع َ] (ع مص) از بیخ برافتادن یا از پای برافتادن دیوار. فعل آن از باب سمع است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد).


برفتادن

برفتادن.[ب َ ف ِ / ف ُ دَ] (مص مرکب) برافتادن:
ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی
تا مدعی نبودی مجنون مبتلا را.
سعدی.
رجوع به افتادن و برافتادن شود.

فرهنگ معین

برافتادن

(بَ. اُ دَ) (مص ل.) از میان رفتن، از بین رفتن.

فرهنگ عمید

برافتادن

از میان رفتن، نابود شدن،
از مد افتادن،


ورافتادن

برافتادن، منسوخ شدن، از مد افتادن،
از بین رفتن،


اضمحلال

نیست شدن، تباه شدن، از میان رفتن، نابود شدن، برافتادن، ازهم‌پاشیدگی، نابودی،

حل جدول

برافتادن

انقراض


از میان رفتن

برافتادن

فرهنگ فارسی هوشیار

برافتادن

نابود شدن


تاسه برافتادن

(مصدر) بنفس افتادن بشدت دم زدن.

مترادف و متضاد زبان فارسی

سقوط کردن

افتادن، برافتادن، برنار شدن، کاهش یافتن، منحرف شدن، در منجلاب فساد افتادن


سرنگون شدن

واژگون شدن، فرو ریختن، از بین رفتن، نابودشدن، ساقط شدن، برافتادن، ور افتادن


منقرض شدن

ازبین‌رفتن، نابود شدن، انقراض یافتن، مضمحل شدن، برافتادن، برچیده شدن، پایان یافتن، اضمحلال‌یافتن

معادل ابجد

برافتادن

738

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری