معنی برآسودن

لغت نامه دهخدا

برآسودن

برآسودن. [ب َ دَ] (مص مرکب) آسودن. رجوع به آسودن شود.


تمتح

تمتح. [ت َ م َت ْ ت ُ] (ع مص) برآسودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برآسودن شتر بر دستهای خود در رفتار. (از اقرب الموارد).


استرفاه

استرفاه. [اِ ت ِ] (ع مص) برآسودن. (منتهی الارب).


فارغ ماندن

فارغ ماندن. [رِ دَ] (مص مرکب) بیکار ماندن. از کار برآسودن. رجوع به فارغ شود.

فارسی به انگلیسی

مترادف و متضاد زبان فارسی

برآسودن

آرامش یافتن، آسوده گشتن

فرهنگ معین

برآسودن

(بَ. دَ) (مص ل.) استراحت کردن، آسایش یافتن.


استرواح

(مص م.) آسایش جستن، (مص ل.) آسایش یافتن، برآسودن، بو گرفتن، گندیدن. [خوانش: (اِ تِ) [ع.]]


اراحه

(مص ل.) آسودن، برآسودن، (مص م.) راحت رسانیدن، آسایش دادن، حق به حق دار دادن، رو کردن حق کسی را. [خوانش: (اِ حَ یا حِ) [ع. اراحه]]

حل جدول

برآسودن

فراغت یافتن

اراحه


فراغت یافتن

برآسودن

فرهنگ فارسی هوشیار

برآسودن

(مصدر) استراحت کردن آسایش یافتن.


ارفاه

‎ برآسودن، درناز زیستن، تن آسانی، آسوده گرداندن


اتراق

ترکی بارافکنی (اسم) توقف چند روزه در سفری بجایی. ترکی برآسودن لنگر انداختن بارافکندن ترکی ماندن


اطراق

ترکی بارافکنی ‎ دام گستردن، خاموش ماندن، سر به پایین افکندن، چشم فروبستن ترکی برآسودن لنگر انداختن بارافکندن ترکی ماندن

معادل ابجد

برآسودن

323

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری