معنی بد یمنی

بد یمنی
معادل ابجد

بد یمنی در معادل ابجد

بد یمنی
  • 116
حل جدول

بد یمنی در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

بد یمنی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شومی نامبارکی نحوست مقابل خوش یمنی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید