معنی بد کار

بد کار
معادل ابجد

بد کار در معادل ابجد

بد کار
  • 227
حل جدول

بد کار در حل جدول

  • شرور، شریر، بدکردار
فرهنگ فارسی هوشیار

بد کار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) آنکه مرتکب کارهای بد شود بد کردار بد عمل بد فعل بدفعال، شریر موذی، فاسق فاجر زنا کار لواط کننده. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید