معنی بدیمن

بدیمن
معادل ابجد

بدیمن در معادل ابجد

بدیمن
  • 106
حل جدول

بدیمن در حل جدول

  • بدشگون،نحس،شوم
مترادف و متضاد زبان فارسی

بدیمن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بدقدم، بدشگون، شوم، شوم‌قدم، ناخجسته، نامبارک، نامیمون، نحس،
    (متضاد) خوش‌یمن، سپیدپا، هماگون، مبارک، خجسته‌پی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بدیمن در فرهنگ معین

  • (بَ. یُ) (ص.) بدشگون، ناخجسته، شوم.
لغت نامه دهخدا

بدیمن در لغت نامه دهخدا

  • بدیمن. [ب َ ی ُ] (ص مرکب) بدفال و شوم و نامبارک. (ناظم الاطباء). شوم و نامبارک. (آنندراج). این ترکیب به غلط شبیه تر است ولی استعمال شده است و هم امروز متداول است. (یادداشت مؤلف): احطب، مرد بدیمن. احص، شمشیر بدیمن. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بدیمن در فرهنگ عمید

  • شوم، نامبارک، نحس،
فارسی به انگلیسی

بدیمن در فارسی به انگلیسی

  • Evil, Hoodoo, Inauspicious, Portentous, Sinister
فارسی به ترکی

بدیمن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بدیمن در فارسی به عربی

  • سیی الحظ، شریر، منذر بسوء العاقبه
فرهنگ فارسی هوشیار

بدیمن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید