معنی بدریخت

بدریخت
معادل ابجد

بدریخت در معادل ابجد

بدریخت
  • 1216
حل جدول

بدریخت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بدریخت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بدترکیب، بدشکل، بدقیافه، بدگل، زشت، زشت‌رو،
    (متضاد) چشم‌نواز، خوش‌ریخت، خوش‌قیافه، قشنگ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بدریخت در فرهنگ معین

  • (~.) (ص.) بدقیافه، زشت، دارای وضع ظاهری ناخوشایند.
فرهنگ عمید

بدریخت در فرهنگ عمید

  • بدشکل، بدهیکل، زشت‌اندام،
فارسی به انگلیسی

بدریخت در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

بدریخت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید