معنی بخشیده شدن

بخشیده شدن
معادل ابجد

بخشیده شدن در معادل ابجد

بخشیده شدن
  • 1275
حل جدول

بخشیده شدن در حل جدول

  • آمرزش، غفران، آمرزیدن

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید