معنی بحیره

بحیره
معادل ابجد

بحیره در معادل ابجد

بحیره
  • 225
حل جدول

بحیره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بحیره در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

بحیره در فرهنگ معین

  • (بُ حَ رِ) [ع. بحیره] (اِمصغ.) دریاچه.
لغت نامه دهخدا

بحیره در لغت نامه دهخدا

  • بحیره. [ب ُ ح َ رَ] (ع اِ مصغر) تصغیر بَحرَه وبحره سرزمین و شهر است. (از معجم البلدان). بحیره تصغیر بحر نیست هرچند بحیر مصغر آن است اما به هرحال مراد از سرزمین وسیعی است که در آن آب جمع شده ولی متصل به دریای بزرگ نباشد و میتواند آب آن شیرین یا شور باشد. (از معجم البلدان). دریاچه: شرح رودهای بزرگ و بحیره ها و مرغزارها و قلعه ها کی بر حال عمارتست داده آید. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 150). توضیح بیشتر ...
  • بحیره. [ب ُ ح َ رَ] (اِخ) نام پانزده موضع است. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || مدینه منوره. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). مدینه الرسول. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بحیره در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

بحیره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید