معنی بتاترون

حل جدول

بتاترون

شتابدهنده الکترونها

شتاب دهنده الکترون ها


شتاب دهنده الکترون‌ها

بتاترون


شتاب‌دهنده الکترون‌ها

بتاترون


شتاب دهنده الکترون ها

بتاترون

انگلیسی به فارسی

electron injector

تزریقگر الکترون تفنگی که باریکه ای از الکترونها را به داخل محفظه ی خلأ یک طیف نگار جرمی، بتاترون، یا سایر شتا دهنده های بزرگ الکترون تزریق می کند.


betaron

بتاترون نوعی شتابدهنده که دارای دیواره خلأ چنبره مانند، تفنگ الکترونی به عنوان منع الکترونهای داخل، و یک آهنربای الکتریکی، ای، بیرونی است که خطوط نیروی مغناطیسی آ« به صورت عمودی از چنبره می گذرد. با حرکت الکترونهای گسیل شده در مسیر دایره ای اطراف چنبره، تغییرات سریع میدان مغناطیسی پیوسته ی شتاب آنها را افزایش میدهد. در نهایت، باریکه ی الکترونی به وجود آمده، از طریق یک پنجره به بیرون منحرف می شود و مستقیماُ به عنوان پرتو بتا و یا با هدایت به سوی یک هدف برای تولید پرتوهای ایکس پر انرژی استفاده می شود.

برق و الکترونیک

Electron Injector

تزریقگر الکترون، تفنگی که باریکه ای از الکترونها را به داخل محفظه ی خلأ یک طیف نگار جرمی، بتاترون، یا سایر شتا دهنده های بزرگ الکترون تزریق می کند

معادل ابجد

بتاترون

1059

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری