معنی بتاترون

بتاترون
معادل ابجد

بتاترون در معادل ابجد

بتاترون
  • 1059
حل جدول

بتاترون در حل جدول

  • شتابدهنده الکترونها
  • شتاب دهنده الکترون ها

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید