معنی باوقار

باوقار
معادل ابجد

باوقار در معادل ابجد

باوقار
  • 310
حل جدول

باوقار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

باوقار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بامهابت، باهیبت، جاافتاده، رزین، سنگین، متین، موقر، وزین،
    (متضاد) جلف، سبک، بی‌وقار، ناموقر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

باوقار در فرهنگ معین

  • (وِ) (ص مر.) متین، وزین.
لغت نامه دهخدا

باوقار در لغت نامه دهخدا

  • باوقار. [وَ] (ص مرکب) موقر. وقور. شکوهمند. سنگین. باوقر. باعزت. باتمکین. (آنندراج). گران سنگ. مقابل سبکسر. برابر سبکسار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

باوقار در فرهنگ عمید

  • متین، بردبار، باطمٲنینه، موقر،
فارسی به انگلیسی

باوقار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

باوقار در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

باوقار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • سنگین خود دار (صفت) متین وزین موقر باوقر مقابل بی وقار بی وقر. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید