معنی بالینی

بالینی
معادل ابجد

بالینی در معادل ابجد

بالینی
  • 103
حل جدول

بالینی در حل جدول

  • از گرایش‌های روانشناسی
  • نوعی پزشکی
  • از گرایش های روانشناسی
مترادف و متضاد زبان فارسی

بالینی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

بالینی در فرهنگ معین

  • منسوب به بالین، مطالعه ناخوشی های بیماران بستری و کلینیکی. [خوانش: (ص نسب. ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بالینی در لغت نامه دهخدا

  • بالینی. (ص نسبی) کلینیک. پیشتر این کلمه را سریری میگفتند. (لغات مصوبه ٔ فرهنگستان).
    - استادکرسی بالینی، مدرس و استاد مسائل مربوط به امراض بالینی در دانشکده ٔ پزشکی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بالینی در فرهنگ عمید

  • ویژگی علومی که به مطالعه و بررسی سیر بیماری بر روی بیمار می‌پردازد: روان‌شناسی بالینی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بالینی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بالینی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • چگونگی بیماری و حالت آن در مدت بستری بودن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید