معنی بالاتن

بالاتن
معادل ابجد

بالاتن در معادل ابجد

بالاتن
  • 484
حل جدول

بالاتن در حل جدول

  • دریاچه ای در مجارستان
لغت نامه دهخدا

بالاتن در لغت نامه دهخدا

  • بالاتن. [ت ُ] (اِخ) نام دریاچه ٔبزرگی است در مجارستان که 75 هزارگز طول و 8 هزارگزعرض دارد و بوسیله ٔ رود سیو و چند مرداب به دانوب متصل میشود. این دریاچه به آلمانی «پلاتن سی » خوانده میشود. رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج 2 ص 1206 شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه