معنی بالاتر

حل جدول

بالاتر

ارفع

برتر

رودست


بالاتر و بلندتر

برتر


افضل و بالاتر

رفیع، برتر، عالی، والا


بالاتر از دیگران

سرآمد

فارسی به انگلیسی

بالاتر

Above, Excelsior, Past, Superior, Supra-, Topper, Upper


مقامات‌ بالاتر (عامیانه‌)

Higher-Up

فارسی به ایتالیایی

بالاتر

superiore

فارسی به عربی

فارسی به ترکی

معادل ابجد

بالاتر

634

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری