معنی بافرغ

بافرغ
معادل ابجد

بافرغ در معادل ابجد

بافرغ
  • 1283
حل جدول

بافرغ در حل جدول

  • موبد موبدان آتشکده آذرگشسب
  • نام موبد موبدان آتشکده آذرگشسب
لغت نامه دهخدا

بافرغ در لغت نامه دهخدا

  • بافرغ. [ف َرْ رَ] (اِخ) نام مغان مغ آتشکده ٔ آذرگشسب. در کتابخانه ٔ ملی پاریس مهری هست که روی آن تصویر بافرغ نام مغان مغ آتشکده ٔ آذر گشسب حک شده است. (از حاشیه ٔمزدیسنا و ادب پارسی ص 205). و رجوع به بافرگ شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه