معنی بافتن

بافتن
معادل ابجد

بافتن در معادل ابجد

بافتن
  • 533
حل جدول

بافتن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بافتن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بافندگی کردن، نساجی کردن، در هم تنیدن، به هم تابیدن، تاروپود درهم زدن، سر هم زدن، حرف بی‌منطق زدن، گزافه‌گویی کردن، از خود درآوردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بافتن در فرهنگ معین

  • رشته های نخ یا پشم را به هم تابیدن، سخنان دروغ گفتن. [خوانش: (تَ) (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بافتن در لغت نامه دهخدا

  • بافتن. [ت َ] (مص) بمعنی نسج عربی است که در پارچه و حصیر و کرباس و غیره استعمال میشود. (فرهنگ شعوری ج 1 ص 181). بافندگی. نسج کردن جامه و مانند آن. (آنندراج). پارچه درست کردن. پود را در تار داخل کردن و آنها را درهم نمودن. (ناظم الاطباء). نَسج. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). حَیاکت. (تاج المصادر بیهقی). حَوک. (دهار). اسداء. (منتهی الارب). شَتن. (منتهی الارب). دو دسته رشته های ابریشمی یا پنبه ای یا پشمی و جز آن را از عرض و طول از لابلای هم رد کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بافتن در فرهنگ عمید

  • تاروپود را لابه‌لای هم کردن در پارچه‌بافی، قالی‌بافی، و سایر چیزهای بافتنی، چند رشته موی یا نخ را به‌هم تابیدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بافتن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بافتن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بافتن در فارسی به عربی

تعبیر خواب

بافتن در تعبیر خواب

  • بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای را می شکافد یا با قیچی می برد. برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند. شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید. بافتن ابریشم نشان خیانت است. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت، دلیل که بد بود، زیرا کمه نشان خیانت است، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیند بافندگی هم. یکرد، دلیل است که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش نیکو شود، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

بافتن در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

بافتن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بافندگی، نسج کردن جامه و مانند آن، پارچه درست کردن
فارسی به ایتالیایی

بافتن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

بافتن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید