معنی باعرضه

باعرضه
معادل ابجد

باعرضه در معادل ابجد

باعرضه
  • 1078
حل جدول

باعرضه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

باعرضه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • باجربزه، بالیاقت، باهمت، جراتمند، عرضه‌دار، عرضه‌مند، لایق،
    (متضاد) بی‌عرضه، بی‌کفایت، نالایق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

باعرضه در فرهنگ معین

  • (عُ ض ِ) [فا - ع.] (ص.) دارای عرضه. مق. بی عرضه.
لغت نامه دهخدا

باعرضه در لغت نامه دهخدا

  • باعرضه. [ع ُ ض َ / ض ِ] (ص مرکب) (از با + عرضه). کاربر. با جربزه. با کفایت. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

باعرضه در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید