معنی باشگاه

باشگاه
معادل ابجد

باشگاه در معادل ابجد

باشگاه
  • 329
حل جدول

باشگاه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

باشگاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • انجمن، کانون، کلوب، مجمع، کلوپ، معهد، زورخانه، ورزشگاه
فرهنگ معین

باشگاه در فرهنگ معین

  • (اِمر.) کلوپ، جایی برای ورزش و تفریح.
لغت نامه دهخدا

باشگاه در لغت نامه دهخدا

  • باشگاه. (اِ مرکب) کلوب. کانون. (لغات مصوبه ٔ فرهنگستان ایران). محلی خاص اجتماع گروهی از مردم با منظور معین. محل گرد آمدن پیوسته یا متناوب گروهی بر طبق آیین نامه ٔ خاص. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

باشگاه در فرهنگ عمید

  • حیاط یا تالار بزرگ که در آنجا عده‌ای برای ورزش، بازی، تفریح، یا دیدوبازدید جمع می‌شوند، کلوب،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

باشگاه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

باشگاه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

باشگاه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

باشگاه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • محلی بزرگ که عده ای برای ورزش یا بازی و یا دید و بازدید جمع شوند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

باشگاه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

باشگاه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید