معنی باسلق

باسلق
معادل ابجد

باسلق در معادل ابجد

باسلق
  • 193
حل جدول

باسلق در حل جدول

  • شیرینی سنتی همدان
فرهنگ معین

باسلق در فرهنگ معین

  • (لُ) (اِ. ) نوعی شیرینی که با نشاسته و شکر و مغز گردو به شکل لوله درست می کنند و به نخ می کشند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

باسلق در لغت نامه دهخدا

  • باسلق. [ل ِ / ل ُ] (ترکی، اِ) یا باسدق. حلوایی که از نشاسته و شکر یا نشاسته و شیره ٔ انگور کنند و در میانش جوز ویا بادام نهند و برشته کشند. (یادداشت مؤلف). و رجوع به باسدق شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

باسلق در فرهنگ عمید

  • نوعی شیرینی که با نشاسته، شکر، و مغز گردو به شکل لوله درست کرده و به نخ می‌کشند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

باسلق در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حلوائی که از نشاسته و شکر یا نشاسته و شیره انگور درست کنند و در میان جوز و یا بادام نهند و برشته کنند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید