معنی بازخواست

بازخواست
معادل ابجد

بازخواست در معادل ابجد

بازخواست
  • 1077
حل جدول

بازخواست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بازخواست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • استیضاح، پرسش، مواخذه، مطالبه، اعتراض، ایراد، سرزنش، عتاب
فرهنگ معین

بازخواست در فرهنگ معین

  • (خا) (مص مر.) پرسش، مؤاخذه.، روز ِ ~روز قیامت، روز رستاخیز.
لغت نامه دهخدا

بازخواست در لغت نامه دهخدا

  • بازخواست. [خوا / خا] (مص مرکب مرخم، اِمص مرکب) مؤاخذه. (غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء): و هر که بر خلاف آن رود و بر رعیت ستمی کند در معرض گناه و بازخواست باشد. (جهانگشای جوینی). و بازخواست تقصیرات محرران دفتر دیوان با عالیجاه مشارالیه [مستوفی الممالک] است. (تذکرهالملوک ص 17). || عتاب. معاتبت. نکوهش. تعزیز. || واپس گرفتن چیزی. (غیاث اللغات) (آنندراج). استرداد. پس گرفتن آنچه نا برجا از کسی اخذ شده باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بازخواست در فرهنگ عمید

  • جویا شدن علت تقصیر و گناه کسی، مؤاخذه،
    سرزنش،
    (حقوق) اعتراض به عدم پرداخت اسناد تجاری،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بازخواست در فارسی به انگلیسی

  • Admonition, Castigation, Dressing-Down, Interpellation, Lashing, Protest, Remonstrance, Reprimand. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

بازخواست در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید