معنی باریزان

باریزان
معادل ابجد

باریزان در معادل ابجد

باریزان
  • 271
حل جدول

باریزان در حل جدول

  • رشته کوهی در اندونزی
نام های ایرانی

باریزان در نام های ایرانی

  • دخترانه، رواج، برکت (نگارش کردی: باژان)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید