معنی باریزان

نام های ایرانی

باریزان

دخترانه، رواج، برکت (نگارش کردی: باژان)

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

باریزان

271

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری