معنی بارداری

بارداری
معادل ابجد

بارداری در معادل ابجد

بارداری
  • 418
مترادف و متضاد زبان فارسی

بارداری در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

بارداری در فرهنگ معین

  • (حامص.) حاملگی، آبستنی.
لغت نامه دهخدا

بارداری در لغت نامه دهخدا

  • بارداری. (حامص مرکب) آبستنی. حَمْل. جنین داری.

فرهنگ عمید

بارداری در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

بارداری در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بارداری در فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

بارداری در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید